-134840-2023-Έγκριση-διεξαγωγής-μαθητικού-διαγωνισμού-δημιουργίας-θεατρικών-έργων-με-τίτλο-«Acting-for-childrens-rights-Τα-δικαιώματα-του-