Αίτηση-Δήλωση για τις Πανελλαδικές

Καλούνται οι τελειόφοιτοι μαθητές και μαθήτριες καθώς και οι απόφοιτοι να υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2024. Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.

 Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους υποψηφίους και τις υποψήφιες στα Λύκεια. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης αναρτάται στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους και τις ενδιαφερόμενες. Ο/Η υποψήφιος/α συμπληρώνει χειρόγραφα την Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Γενικό Λύκειο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο/Η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του/της, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης.

Οι απόφοιτοι μπορούν να προσέλθουν στο 3ο ΓΕ.Λ. Ευόσμου από τις 9:00 έως τη 13:00 με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Μία φωτογραφία για το Δελτίο Εξεταζόμενου/Εξεταζόμενης
  3. Την ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους
  4. Εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπό του, αν ο ίδιος ή η ίδια αδυνατεί να προσέλθει.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες στην απόφαση του Υπουργείου εδώ.

 

[Μικρογραφία:
Γιάννης Γαΐτης, Το πουλί, 1971
Ξύλο, 131 Χ 100 εκατοστά
Ιδιωτική Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου
Τώρα στη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης]