Ανάρτηση #011

Την Τετάρτη 21/3/2012 μετά την 7η διδακτική ώρα (στις 14:05) η ομάδα μαθητών του έργου Comenius θα έχει συνάντηση στο εργαστήριο πληροφορικής. Θα συζητηθούν οι εντυπώσεις από την επίσκεψη στη Γαλλία, θα προετοιμαστεί το δεύτερο ερωτηματολόγιο της Ιταλικής ομάδας με θέμα τις κακές συνήθειες και θα γίνει ανάθεση εργασιών που αφορούν την προετοιμασία υποδοχής και φιλοξενίας των Ευρωπαίων εταίρων.