Ανάρτηση #017

 Το ερωτηματολόγιο της πέμπτης έρευνας με θέμα «Συνήθειες διαβάσματος» μεταφράστηκε στα Aγγλικά και στάλθηκε στους εταίρους. Η ομάδα των Ιταλών μοίρασαν σε όλους τόσο το Ελληνικό όσο και το Ισπανικό ερωτηματολόγιο (δηλ. την 4η έρευνα) με θέμα «Διατροφικές συνήθειες». Ήδη τα δύο ερωτηματολόγια διανέμονται σε μαθητές του σχολείου προς συμπλήρωση ώστε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να έχουμε καταχωρήσει όλες τις απαντήσεις στη σχετική ιστοσελίδα.

Όλοι οι μαθητές του προγράμματος, τις δύο προσεχείς Τετάρτες, θα πρέπει μετά τα μαθήματά τους να παρουσιαστούν στο εργαστήριο πληροφορικής για να βοηθήσουν στην καταχώρηση των ερωτηματολογίων.