Ανάρτηση #021

Ανάρτηση #021

Στο forum του έργου έχουν «ανέβει» οι εκθέσεις των μαθητών μας  με θέμα τις εντυπώσεις τους από το πρόσφατο ταξίδι στην Padova.

Σχολιάστε / Απαντήστε