Το σχολείο ανοίγει και μας περιμένει. Πώς;

Από Δευτέρα 12 Απριλίου θα ξεκινήσει η δια ζώσης διδασκαλία στα Λύκεια. Για την προσέλευση μαθητών και μαθητριών εκδόθηκε ΦΕΚ στις 10 Απριλίου από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις για την ασφαλή προσέλευση.

Κάθε μαθητής και μαθήτρια, για να προσέλθει στο σχολείο πρέπει να έχει διενεργήσει self-test. Ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος γίνεται δύο φορές την εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα και την Πέμπτη, ενώ συστήνεται να γίνεται έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο. Η διαδικασία έχει ως ακολούθως.

 • Οι γονείς ή οι κηδεμόνες προσέρχονται σε ένα φαρμακείο με τον αριθμό ΑΜΚΑ του παιδιού τους και τη δική τους ταυτότητα και παραλαμβάνουν δωρεάν ένα self-test.
 • Το self-test γίνεται στο σπίτι από τους μαθητές και τις μαθήτριες με την επίβλεψη των κηδεμόνων τους. Για τη διενέργειά του απαιτείται η ανάγνωση των οδηγιών του ενημερωτικού φυλλαδίου που έχει δοθεί μαζί με το self-test από το φαρμακείο. Μπορείτε να παρακολούθησε και το βίντεο του Υπουργείου Υγείας στη σελίδα Οδηγίες προς τους Πολίτες (self-testing.gov.gr) (Σημειωτέον: σε κάποιες συσκευασίες υπάρχει ένα μόνο φιαλίδιο, αυτό που περιέχει υγρό, στο οποίο προσαρτάται ακροφύσιο – σε αντίθεση με ό,τι φαίνεται στο βίντεο, όπου υπάρχουν δύο φιαλίδια, ένα με υγρό και ένα κενό)
 • Μετά τη διενέργεια του test οι κηδεμόνες των παιδιών ή τα ίδια, αν είναι ενήλικα, μπαίνουν στη σελίδα Οδηγίες προς τους Πολίτες (self-testing.gov.gr), για να καταχωρίσουν τα αποτελέσματα του τεστ. Η καταχώριση θα είναι δυνατή από την Κυριακή 11 Απριλίου.
  • Επιλέγουν την ετικέτα «Σχολική κάρτα για COVID-19», συμπληρώνοντας τα στοιχεία ταυτοποίησής τους.
  • Υποβάλλουν στη φόρμα το αποτέλεσμα του test.
  • Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, η πλατφόρμα εκδίδει σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν. Αν δεν είναι δυνατή η εκτύπωση, μπορούν να γράψουν και να υπογράψουν χειρόγραφη σχολική κάρτα κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται εδώ.
  • Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία οι κηδεμόνες εκτυπώνουν ή, αν δεν έχουν εκτυπωτή, γράφουν και υπογράφουν κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά που έχουν θετικό test μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (στο κάτω μέρος της σελίδας), για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή οι μαθητές και οι μαθήτριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
 • Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο έχοντας μαζί τους τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία επιδεικνύουν στον/στην εκπαιδευτικό με τον/την οποίο/οποία έχουν μάθημα την πρώτη ώρα. Έχουν μαζί τους τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος μέχρι το επόμενο test (πριν από την Πέμπτη ή πριν από τη Δευτέρα).
 • Στην περίπτωση που μαθητής ή μαθήτρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.
 • Η διενέργεια self-test αποτελεί ένα πρόσθετο μέτρο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί για την ασφάλειά μας. Σε κάθε περίπτωση τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας:
  • Φοράμε ασφαλή μάσκα καλύπτοντας απόλυτα το στόμα και τη μύτη.
  • Κρατάμε αποστάσεις σε όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.
  • Προσέχουμε ιδιαίτερα να κρατάμε αποστάσεις όταν τρώμε και δεν φοράμε τη μάσκα.
  • Πλένουμε ή απολυμαίνουμε συχνά τα χέρια μας.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο ΦΕΚ.

Το σχολείο θα λειτουργεί με κυλιόμενο ωράριο, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Ας προφυλάξουμε με όσους τρόπους μπορούμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας!