Εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄ Λυκείου στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 οι μαθητές των τμημάτων Β1, Β3, Β4 και Β5 με τις καθηγήτριες Τ. Παλαιοχωρινού, Ε. Στεφανίδου, Α. Καραβυζίνια, Μ. Μητάκου και τον καθηγητή Δ. Τερλίδη επισκέφθηκαν το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο. Οι μαθητές, αφού παρακολούθησαν ένα ντοκιμαντέρ για την ίδρυση, τη λειτουργία και τους σκοπούς του ιδρύματος, ενημερώθηκαν και συζήτησαν με την υπεύθυνη κοινωνική λειτουργό. Οι μαθητές πρόσφεραν τρόφιμα, χαρτικά, ρούχα και παιχνίδια.