Οριστικό πρόγραμμα Α΄ τετραμήνου και ώρες συνεργασίας με τους κηδεμόνες

Οριστικό πρόγραμμα Α΄ τετραμήνου και ώρες συνεργασίας με τους κηδεμόνες

Δεδομένου ότι έχει οριστικοποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το Α΄ τετράμηνο, οι κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο κατά τις ώρες συνεργασίας των εκπαιδευτικών, για να ενημερωθούν για την επίδοση των παιδιών τους.

Πρόγραμμα ενημέρωσης Κηδεμόνων.

Πρόγραμμα μαθημάτων.

Σχολιάστε / Απαντήστε