Ενημέρωση κηδεμόνων

Ενημέρωση κηδεμόνων

Οι κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου μπορούν να προσέρχονται για ενημέρωση κάθε μέρα στα διαλείμματα μέχρι την οριστικοποίηση του Προγράμματος.

Διαλείμματα: 9:45 – 10:00 / 10:45 – 10:55 / 11:40 – 11:50 / 12:35 – 12:40 

Μπορείτε να δείτε το εβδομαδιαίο Πρόγραμμα εδώ.

Σχολιάστε / Απαντήστε