Ηλεκτρονικές εγγραφές

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/μαθητριών στα Δημόσια Λύκεια, στην Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού (ΓΕ.Λ./ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-eggrafes. Εν αναμονή της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής και της εγκυκλίου που θα περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία, μπορείτε να ενημερωθείτε από την επιστολή που θα βρείτε εδώ.