Περιβαλλοντικά προγράμματα 2022-2023

Περιβαλλοντικά προγράμματα 2022-2023

Τη φετινή σχολική χρονιά, με την συμμετοχή 54 μαθητών και μαθητριών της Α’ και Β΄ τάξης και την συνεργασία 4 καθηγητριών, εκπονήσαμε τα εξής περιβαλλοντικά προγράμματα:

  • «Από πέτρα στο χρόνο»
  • «Μια αγκαλιά για την προστασία των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού»

Και συμμετείχαμε στα θεματικά δίκτυα:

  • «Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη – Έλληνες της Πόλης, Πολίτες της Οικουμένης»
  • «Αειφορική Διαχείριση των μνημείων της Θεσσαλονίκης και της ιστορικής μαρτυρίας»

Καθώς από το 2017, ανήκουμε στην οικογένεια του κινήματος πολιτών Διάζωμα και κάθε χρόνο συμμετέχουμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Υιοθεσία Αρχαίων Θεάτρων: μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», δεν θα μπορούσε αυτή η χρονιά να αποτελεί εξαίρεση.

Συνεχίσαμε, λοιπόν, τη δράση της υιοθεσίας με το αρχαίο θέατρο Δίου, εντάσσοντάς την, μάλιστα, στο ολιστικό πρόγραμμα:  Πολιτιστική- Περιβαλλοντική Διαδρομή «Αλέξανδρος». Στόχος του προγράμματος είναι η  ένταξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πολιτιστική αυτή διαδρομή έχει στον πυρήνα της 8 αρχαιολογικούς χώρους  και αρχαίες πόλεις που συνδέονται με την ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα: 

την Πέλλα, τις Αιγές – Βεργίνα, την  Μίεζα – Σχολή Αριστοτέλη, τα Στάγειρα, το Δίον, την Αμφίπολη, το Κιλκίς, την Θεσσαλονίκη. 

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνήσαμε, συλλέξαμε, επεξεργαστήκαμε το υλικό μας και μεταξύ άλλων, δημιουργήσαμε:

  • power point για τη διαδρομή «Αλέξανδρος»,  που μπορείτε να δείτε εδώ,
  • power point για το Κρασί, που μπορείτε να δείτε εδώ
  • power point για το Δίον, που μπορείτε να δείτε εδώ
  • και τρίπτυχο έντυπο για το Δίον, που μπορείτε να δείτε εδώ.

Σχολιάστε / Απαντήστε