Αιτήσεις – Δηλώσεις για
πανελλαδικές εξετάσεις

Αιτήσεις – Δηλώσεις για </br>πανελλαδικές εξετάσεις

Από 10 Φεβρουαρίου 2015 έως και 25 Φεβρουαρίου 2015 θα γίνουν οι Αιτήσεις ? Δηλώσεις συμμετοχής για τις Πανελλαδικές εξετάσεις των μαθητών και των αποφοίτων, όπως και οι Αιτήσεις – Δηλώσεις των μαθητών για το ενδοσχολικό απολυτήριο.

Ειδικά οι απόφοιτοι θα μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο μας τις εργάσιμες ημέρες 11:00-13:00 (προς διευκόλυνση του ωραρίου), για να καταθέτουν τις Αιτήσεις – Δηλώσεις.

Δικαιολογητικά για μαθητές

  • 2 φωτογραφίες ταυτότητας (στο πίσω μέρος να αναγράφεται ονοματεπώνυμο και τμήμα Γ.Π.)
  • Συμπληρωμένη η Αίτηση – Δήλωση.

 

Δικαιολογητικά για απόφοιτους (ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπος)

  • Μία φωτογραφία (στο πίσω μέρος να αναγράφεται ονοματεπώνυμο).
  • Ταυτότητα.
  • Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή ισότιμου τίτλου.
  • Πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης.
  • Αν δεν είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσβασης, υπεύθυνη δήλωση.

 

Πληροφορίες: www.minedu.gr

Σχολιάστε / Απαντήστε