Τα εξεταζόμενα μαθήματα για το σχολικό έτος 2021-2022

Τα γνωστικά αντικείμενα με τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου (ΓΕ.Λ.) στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μπορείτε να τα δείτε εδώ.

 

 

 

 

[Μικρογραφία:
Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994)
Νυχτερινό λιμάνι, 1967
Λάδι σε μουσαμά,  96,5Χ130 εκ.
Εθνική Πινακοθήκη
βλ. link Νυχτερινό λιμάνι (nationalgallery.gr)