-133091-2023-ΕΓΚΡΙΣΗ-12ου-Λογοτεχνικού-διαγ-σμού-ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ