Εκπαιδευτική επίσκεψη

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 οι μαθητές και μαθήτριες του τμήματος Α1 πήραν μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κινηματογράφου & στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.