Τμήματα Μουσικών Σπουδών: διευκρινίσεις για τις εξετάσεις

Έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας ορισμένες διευκρινίσεις όσον αφορά την εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» κατόπιν εισήγησης της Διατμηματικής Επιτροπής Έργου (Δ.Ε.Ε.) για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

Για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» επισυνάπτεται α) κείμενο με διευκρινίσεις και παραδείγματα απαντήσεων το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ, καθώς και β) απόσπασμα του ΦΕΚ τ. Β’ 2858/2015 με τα σύμβολα αρμονικών βαθμίδων, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω διευκρινίσεις έχουν επιπλέον αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ και συγκεκριμένα στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Εξετάσεις -Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα -Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Μπορείτε να δείτε το link εδώ). 

Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ, στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -Εξετάσεις – Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα- Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (Μπορείτε να δείτε το link εδώ) έχει αναρτηθεί δελτίο τύπου με ορισμένες διευκρινίσεις που αφορούν στην εξέταση του εν λόγω μαθήματος.