Επάνοδος στη δια ζώσης διδασκαλία: Πρόγραμμα και Ωράριο

Επάνοδος στη δια ζώσης διδασκαλία: Πρόγραμμα και Ωράριο

Από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 θα ισχύσει νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων καθώς και διαφοροποιημένο Ωράριο για τα τμήματα του σχολείου για την ασφάλεια των μαθητών και των μαθητριών κατά τα διαλείμματα.

Μπορείτε να δείτε:

εδώ το νέο Πρόγραμμα και

εδώ το νέο Ωράριο.

 

Προσοχή: Σε περίπτωση που με απόφαση του Υπουργείου αποφασιστεί η συνέχιση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, θα ισχύει το πρόγραμμα και το ωράριο που ήδη ισχύει στη διαδικτυακή διδασκαλία.

Σχολιάστε / Απαντήστε