Ημέρα Διαλόγου ? Εικονική Συνέλευση

Ημέρα Διαλόγου ? Εικονική Συνέλευση

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 το σχολείο μας, ως μέλος του «Δικτύου Σχολείων για τη Συμμετοχή και τη Δημοκρατία», συμμετείχε στην «Ημέρα Διαλόγου ? Εικονική Συνέλευση», η οποία διοργανώθηκε από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη / Συνήγορο του Παιδιού. Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι μαθητές Πετρούση Στεφανία, Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος και Φιλίππου Ιωάννης και η υπεύθυνη καθηγήτρια Τεπελίδου Σοφία.
Μέσα από το ζωντανό πείραμα συμμετοχής σε αυτή την εικονική μαθητική συνέλευση, μελετήθηκαν στην πράξη οι δυσκολίες στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, αλλά και με ποιο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για θέματα της σχολικής ζωής.

Σχολιάστε / Απαντήστε