Βαθμολογικά Κέντρα εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης τα Βαθμολογικά Κέντρα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μπορείτε να τα δείτε εδώ.