Ειδικά Μαθήματα, Μουσικά Μαθήματα, Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Καθορίστηκε το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2020 Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, καθώς και η προθεσμία εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Μπορείτε να δείτε την Υπουργική Απόφαση εδώ.