Αποτελέσματα πρώτης έρευνας

Αποτελέσματα πρώτης έρευνας

Η ομάδα των Ιταλών, αφού επεξεργάστηκε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των Γάλλων για την πρώτη έρευνα με θέμα «Εσύ και η οικογένειά σου», «ανέβασε» στο forum του έργου τα πρώτα αποτελέσματα. Το σχολείο μας συμμετείχε με τις απαντήσεις από 168 μαθητές του. Μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα.

Σχολιάστε / Απαντήστε