Συμμετοχή μαθητών

Συμμετοχή μαθητών

Απαραίτητα προσόντα για ένα μαθητή ώστε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Comenius του σχολείου μας είναι:

 1. Η επιθυμία του να βοηθήσει σε μια σειρά από απλές εργασίες όπως:
  • Η δημιουργία, διανομή, συγκέντρωση και ανάλυση κάποιων ερωτηματολογίων.
  • Η συγκέντρωση φωτογραφικού και γενικά η δημιουργία καλλιτεχνικού υλικού.
  • Η δημιουργία κάποιου βίντεο.
  • κ.λπ.
 2. Η άνεση στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 3. Η άνεση στη χρήση υπολογιστή.

Σημαντικά θα μετρήσουν ειδικά για ό,τι αφορά στις ανταλλαγές μαθητών:

 1. Η επιθυμία του μαθητή και της οικογένειάς του να φιλοξενήσει έναν συνομήλικό του από τις συνεργαζόμενες χώρες στο σπίτι του.
 2. Η επιθυμία του μαθητή να ταξιδέψει και να φιλοξενηθεί από την οικογένεια ενός συνομηλίκου του σε μια από τις συνεργαζόμενες χώρες.

Τα οφέλη της συμμετοχής ενός μαθητή στο πρόγραμμα είναι πολλά καθώς εκτός από το ταξίδι στο οποίο θα συμμετάσχει με όλα τα έξοδα πληρωμένα, θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον πολιτισμό, την παιδεία και τις συνθήκες των άλλων χωρών αλλά κυρίως να εξασκήσει σε πραγματικές συνθήκες μια ξένη γλώσσα και να κάνει νέους φίλους.

Σχολιάστε / Απαντήστε