Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται  ότι η
υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίον θα γίνει η εξέταση και η δοκιμασία μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.