Πρόγραμμα από 14 Σεπτεμβρίου και Ωράριο

Από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει Πρόγραμμα που μπορείτε να δείτε εδώ.

Το ωράριο που θα ισχύσει ανά ομάδες τμημάτων μπορείτε να το δείτε εδώ.

Καλή σχολική χρονιά!