Πρόγραμμα μαθημάτων από 8 Φεβρουαρίου 2021

Από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου θα ισχύσει νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύσει είτε το μάθημα γίνει διά ζώσης είτε γίνει εξ αποστάσεως μέσω Webex. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Στην περίπτωση που το μάθημα θα γίνει δια ζώσης θα ισχύσει το ωράριο με τις διαφοροποιημένες ομάδες τμημάτων που εφαρμόστηκε την εβδομάδα 1-5 Φεβρουαρίου. Μπορείτε να το δείτε εδώ.

Στην περίπτωση που το μάθημα θα γίνει εξ αποστάσεως, θα εφαρμοστεί το ωράριο που εφαρμοζόταν σε όλη τη διάρκεια των τηλε-μαθημάτων, το οποίο θα δείτε εδώ.

Αναμένουμε οριστική απόφαση…