Επιμόρφωση στην Κύπρο με πρόγραμμα Comenius

Στα πλαίσια προγράμματος ατομικής κινητικότητας Comenius πραγματοποιήθηκε επίσκεψη – επιμόρφωση του εκπαιδευτικού Δρ. Μάστορα Θεόδωρου στη Λευκωσία με θέμα τη δημιουργία και συντήρηση ψηφιακού portfolio για καθηγητές. Ο εκπαιδευτικός του σχολείου μας, από 20 έως 26 Φεβρουαρίου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο με τίτλο «eDIPED – European Digital Portfolio for the Evaluation of Educators» που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου και είχε διάρκεια 40 διδ. ώρες. Το σεμινάριο παρακολούθησαν καθηγητές από Ρουμανία, Λετονία, Σουηδία, Ιρλανδία, Ουγγαρία και Μάλτα ενώ κατά τη διεξαγωγή του πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα της Κύπρου καθώς και στην παραλιακή πόλη της Λεμεσού.

Τις προσεχείς μέρες θα ακολουθήσει ενημέρωση του συλλόγου καθηγητών του σχολείου μας για τις εφαρμογές του ψηφιακού portfolio, τα πλεονεκτήματά του, καθώς και για την σύγχρονη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα γύρω από το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.