Το σχολείο και η ιστορία του

Το 3ο Λύκειο Ευόσμου δημιουργήθηκε το 1999 μετά από την μετατροπή του 1ου και 2ου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Ευόσμου σε 3ο και 4ο Ενιαίο Λύκειο αντίστοιχα (ΦΕΚ 192/8-3-1999 τ. Β’) και την μετέπειτα συγχώνευσή τους (ΦΕΚ 1483/21-7-1999 τ. Β’). Μέχρι το 2001 λειτούργησε στις εγκαταστάσεις των ΤΕΛ Ευόσμου και μετά μεταφέρθηκε στις νέες εγκαταστάσεις  στην οδό Παπάγου & Θεοδώρα, που σήμερα έχει μετονομαστεί Παναγιώτη Πετράκη και Θεόδωρου Φυλακτού.

Διευθυντής του σχολείου τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και μέχρι το 2007, ήταν ο κ. Αθανάσιος Αδαμόπουλος. Στη συνέχεια από το σχολικό έτος 2007-2008 μέχρι το 2011 διευθυντής ήταν ο κ. Ηρακλής Τσιολάκης, ενώ το διάστημα 2011-2012 διευθυντής ήταν ο κ. Γεώργιος Κλαπανάρης και τη σχολική χρονιά 2022-2023 διευθύντρια του σχολείου ήταν η κ. Θεοδώρα Χατζημπαλάση.

Από τη σχολική χρονιά 2023-2024 διευθυντής του 3ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου είναι ο κ. Μπίσμπος Γεώργιος.

«Ακρόπρωρο» και έμβλημά του 3ου Λυκείου Ευόσμου είναι από το 2022 η Κουκουβάγια που φιλοτέχνησε και χάρισε στο σχολείο το 2019 ο καθηγητής Θεοδωρίδης Ιωάννης.

Φωτογραφίες του σχολείου: