Βιβλίο στη βιτρίνα:«Τάσω και άλλα διηγήματα» του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου

από τις εκδόσεις, Πελεκάνος, 2011, σελ. 110

Αποτελεί μια συλλογή δύο διηγημάτων τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στη ζωή και τη συμπεριφορά των ανθρώπων στην ύπαιθρο τον περασμένο αιώνα (ηθογραφία). Θίγει κάποιες καίριες πτυχές κοινωνικών ζητημάτων εκείνης της εποχής που εμφανίζονται ως και σήμερα, όπως η θέση της γυναίκας στην κοινωνία αλλά και το γεγονός πως πολλές  επιλογές του ανθρώπου επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες.

Στο πρώτο διήγημα, παραδείγματος χάρη, αναφέρεται ότι όταν κάποιος κατέχει υψηλή  κοινωνική θέση και διαθέτει κύρος, πασχίζει να το διατηρήσει με κάθε τρόπο, ενώ τις περισσότερες φορές αυτός θεωρείται πιο αξιόπιστος και σεβαστός από τους άλλους παρά κάποιος οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερος. Τα παραπάνω θέματα θα προβληματίσουν τον αναγνώστη ενώ θα τον συνεπάρει η παραστατική και ζωντανή πλοκή.

Γιώργος Ανδρόνικος, Β1