Ανάρτηση #010

Οι επόμενες συναντήσεις εργασίας της ομάδας Comenius θα γίνουν στο εργαστήριο πληροφορικής

1. την Παρασκευή 3/2/2012 την 7η ώρα με όσα μέλη είναι από το Α1 ή το Α2 και

2. την Τρίτη 7/2/2012 την 7η ώρα με όσα μέλη είναι από τη Β τάξη