Ανάρτηση #007

Ανάρτηση #007

Την Τετάρτη 14/12 και ώρα 14:30, στον κεντρικό χώρο του ισογείου θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την επιλογή των μαθητών που θα ταξιδέψουν στα πλαίσια του προγράμματος Comenius. Όλοι οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να είναι παρόντες.

Συνολικά έγιναν 25 αιτήσεις από τις οποίες θα επιλεγούν 12 μαθητές. Οι αριθμοί που αντιστοιχούν στους 25 υποψήφιους είναι:

1 Όλγα Tse? Β2
2 Χριστίνα Tse? Α5
3 Μαρία Αβα? Α1
4 Κωνσταντίνος Αρα? Β2
5 Βαΐτσα Βλά? Α1
6 Ευστάθιος Για? B1
7 Σταύρος Δαλ? Α1
8 Χριστίνα Δαν? A1
9 Ανδριάνα Θεο? Α2
10 Μαρία Θεο? Α2
11 Αθανασία Θεο? Α2
12 Στέλλα Καμ? Α2
13 Δέσποινα Κου? Α3
14 Θεοδώρα Κου? Β3
15 Λάζαρος Λασ? Β3
16 Αθηνά Μάλ? Β3
17 Κρίτων Μαν? Β3
18 Ιωάννης Μήτ? Α3
19 Νίκος Νικ? Α3
20 Ναταλία Παν? Β3
21 Θωμάς Παπ? Β3
22 Ελπίδα Πασ? Β3
23 Παναγιώτα Σιρ? Α4
24 Αντωνία Συρ? Α5
25 Αλέξανδρος Χρι? B4

Σχολιάστε / Απαντήστε