Ανάρτηση #008

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης είναι 23, 3, 9, 22, 19, 12, 16, 21, 25, 8, 13, 10, 7, 11, 5, 6, 24, 2, 18, 4, 1, 17, 14, 15, 20. Έτσι, αν δεν γίνουν ακυρώσεις συμμετοχών θα ταξιδέψουν οι:

Παναγιώτα Σιρ? Α4 \ Γαλλία
Μαρία Αβα? Α1 |
Ανδριάνα Θεο? Α2 /
       
Ελπίδα Πασ? Β3 \ Πολωνία
Νίκος Νικ? Α3 |
Στέλλα Καμ? Α2 /
       
Αθηνά Μάλ? Β3 \ Ισπανία
Θωμάς Παπ? Β3 |
Αλέξανδρος Χρι? B4 /
       
Χριστίνα Δαν? A1 \ Ιταλία
Δέσποινα Κου? Α3 |
Μαρία Θεο? Α2 /
       
Σταύρος Δαλ? Α1 \ Επιλαχόντες
Αθανασία Θεο? Α2 |
Βαΐτσα Βλά? Α1 |
Ευστάθιος Για? B1 |
Αντωνία Συρ? Α5 |
Χριστίνα Tse? Α5 |
Ιωάννης Μήτ? Α3 |
Κωνσταντίνος Αρα? Β2 |
Όλγα Tse? Β2 |
Κρίτων Μαν? Β3 |
Θεοδώρα Κου? Β3 |
Λάζαρος Λασ? Β3 |
Ναταλία Παν? Β3 /

 

Την Παρασκευή 16/12 στο μεγάλο διάλειμμα, όσοι κληρώθηκαν να ταξιδέψουν αλλά και όσοι άλλοι θέλουν να συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας θα συναντηθούν στο υπόγειο στο χώρο των ping – pong, όπου θα γίνουν οι πρώτες αναθέσεις εργασιών.