Συντονιστικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων στις Στρατιωτικές Σχολές

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr συντονιστικές οδηγίες ως προς τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΑΣΕΙ –
ΑΣΣΥ. Τις οδηγίες μπορείτε να τις δείτε στη διεύθυνση εδώ