Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων

 

 

Σας ενημερώνουμε πως θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Η Ενισχυτική Διδασκαλία θα περιλαμβάνει  τα εξεταζόμενα στις πανελλαδικές εξετάσεις ειδικά μαθήματα:

 

  1. Ελεύθερο Σχέδιο,
  2. Γραμμικό Σχέδιο,
  3. Γαλλικά,
  4. Γερμανικά,
  5. Ιταλικά,
  6. Ισπανικά,
  7. Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση.

 

Οι κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που ενδιαφέρονται, χρειάζεται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να βρουν εδώ. Όσες μαθήτριες ή μαθητές είναι ενήλικοι μπορούν να συμπληρώσουν μόνες τους ή μόνοι τους τη δήλωση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

[Οδηγίες για την οργάνωση της ενισχυτικής Διδασκαλίας]