Εγγραφή και ανανέωση Εγγραφής

Οι γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/-τριών ή οι ενήλικοι/-κες μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν (στην Α΄ τάξη), να ανανεώσουν την εγγραφή τους (στη Β΄ και Γ΄ τάξη) ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ και  ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος 2019-2020, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τις 22 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 έως τις 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 08:30. Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΑ (taxis).

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο Γενικό Λύκειο  στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, συμπληρώνοντας αιτήσεις ή βεβαιώσεις που θα παραλάβουν από το Λύκειο και καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης.

β) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας (για την Α΄ Λυκείου).