Ενημέρωση γονέων για το πρόγραμμα Erasmus+

Το σχολείο μας για τη διετία 2016-2018 συμμετέχει σε πρόγραμμα στρατηγικής σύμπραξης μεταξύ σχολείων ?Erasmus+?. Στη δική μας σύμπραξη με τίτλο ?Edu Care Fully? συμμετέχουν άλλα έξι σχολεία από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Τουρκία και Λετονία. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η καθηγήτρια Αγγλικών κα Χίζαρη Ζωή.

Για τους σκοπούς της συγκρότησης ομάδας μαθητών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο σχολείο ενημέρωση γονέων την Παρασκευή 23/9 στις 18:00.