4η Δοκιμασία «Θεόδωρος Φυλακτός»: θέματα και λύσεις

Την Πέμπτη 5 Μαΐου με τη συμμετοχή πολλών μαθητών και μαθητριών έγινε η 4η Διαλυκειακή Δοκιμασία Μαθητών «Θεόδωρος Φυλακτός».

Μπορείτε να δείτε τα θέματα της δοκιμασίας εδώ.

Μπορείτε να δείτε τις λύσεις και τη μοριοδότηση εδώ.