Ανάθεση εκδρομής στη Γερμανία

Η επίσκεψη μαθητών και μαθητριών της Α’ και Β’ τάξης στη Γερμανία ανατέθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο πρακτορείο Genius Travel με μεσημερινή πτήση στα 465 Ευρώ.