«Επιλέγοντας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές»

Προσκαλούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο: «Επιλέγοντας εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές». 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) του Παραρτήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη και τους Σύμβουλους Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες εδώ.