Επικαιροποίηση Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες για τα ΑΕΙ πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο σχολείο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης-δήλωσης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά, ώστε να διαπιστώσουν αν αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους. Στη συνέχεια θα υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και θα παραλάβουν ένα, το οποίο και φυλάξουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων.

Αν οι υποψήφιοι/υποψήφιες, παρότι κλήθηκαν  από το Λύκειο, δεν προσέλθουν, τότε η Αίτηση-Δήλωση που έχουν ήδη υποβάλει, δεν θα ληφθεί υπόψη.

Η προθεσμία για τη  διαδικασία αυτή ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας από την Πέμπτη 7-5-2020 ως και την Πέμπτη 14-5-2020, ξεκινώντας με τους αποφοίτους.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.