Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών

Στις 20-22 Νοεμβρίου 2015 οι μαθητές Παπαϊωάννου Γιώργος – Άγγελος, Γραμμάδα Ευαγγελία και Μυλωνά Νικολέτα, με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών Τεπελίδου Σοφίας και Χίζαρη Ζωής, συμμετείχαν στη 14η ετήσια σύνοδο της Θεσσαλονίκης Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (TMUN), που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Η TMUN είναι ένα 3-ήμερο προσομοίωσης των εργασιών των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι μαθητές που συμμετέχουν εκπροσωπούν μια χώρα ή έναν οργανισμό σε διάφορα φόρουμ του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα:

  • ο Γιώργος ? Άγγελος Παπαϊωάννου συμμετείχε στην Επιτροπή Ειδικών Πολιτικών Θεμάτων και Αποαποικιοποίησης (Special Political and Decolonization Committee)
  • η Νικολέτα Μυλωνά συμμετείχε στην Επιτροπή Αφοπλισμού και Διεθνής Ασφαλείας (Disarmament and International Security Committee)
  • η Ευαγγελία Γραμμάδα συμμετείχε στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (Economic and Social Council)

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν παγκόσμια ζητήματα που συχνά μένουν ακάλυπτα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να κατανοήσουν καλύτερα τα έργα της διεθνούς διπλωματίας, βελτιώνοντας παράλληλα τις ρητορικές τους ικανότητες. Η επίσημη γλώσσα και γλώσσα εργασίας του συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Η TMUN διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών Ελληνικό Μοντέλο και η διαχείριση του συνεδρίου διεξάγεται από Οργανωτική Ομάδα που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές με σημαντική εμπειρία σε συνέδρια MUN.