Διδακτική επίσκεψη στο Ζεϊτινλίκ

Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Β3 και Β4 με τις καθηγήτριες Τ. Παλαιοχωρινού, Ε. Καρανικολάου και Μ. Μητάκου επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στα Συμμαχικά Κοιμητήρια Ζεϊτινλίκ, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη της χώρας και των Βαλκανίων, όπου βρίσκονται θαμμένοι 20.500 στρατιώτες των συμμάχων της Αντάντ, που πολέμησαν στο Μακεδονικό Μέτωπο κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μαθήτριες και οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους πέντε τομείς των κοιμητηρίων – γαλλικό, σερβικό, ιταλικό, βρετανικό και ρωσικό, στο μουσείο του γαλλικού τομέα, στο ρωμαιοκαθολικό ναό και στο σερβικό κοινοτάφιο.