Ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων 2018

Ύλη ενδοσχολικών εξετάσεων 2018

Μπορείτε να «κατεβάσετε» την ύλη για τις εξετάσεις στα ενδοσχολικώς εξεταζόμενα μαθήματα, κάνοντας δεξί κλικ στον αντίστοιχο δεσμό για την Α΄ τάξη, τη Β΄ τάξη ή τη Γ΄ τάξη και επιλέγοντας «Αποθήκευση δεσμού ως..» ή «Αποθήκευση προορισμού ως..»

Περισσότερα

Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων 2018

Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων 2018

Μπορείτε να «κατεβάσετε» το πρόγραμμα ενδοσχολικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, κάνοντας δεξί κλικ ΕΔΩ και επιλέγοντας «Αποθήκευση δεσμού ως…» ή «Αποθήκευση προορισμού ως…».

Περισσότερα

Εξεταστέα ύλη και πρόγραμμα
ενδοσχολικών – Μάιος 2017

Εξεταστέα ύλη και πρόγραμμα </br>ενδοσχολικών – Μάιος 2017

Μπορείτε να «κατεβάσετε» την ύλη για τις εξετάσεις στα ενδοσχολικώς εξεταζόμενα μαθήματα, κάνοντας δεξί κλικ στον αντίστοιχο δεσμό για την Α’ τάξη, τη Β’ τάξη ή τη Γ΄ τάξη και επιλέγοντας ?Αποθήκευση δεσμού ως?? ή ?Αποθήκευση προορισμού ως??.
Επίσης και το πρόγραμμα των ενδοσχολικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοσχ. Εξετάσεων
Μάιος – Ιούνιος 2016

Πρόγραμμα Ενδοσχ. Εξετάσεων </br>Μάιος – Ιούνιος 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Υπήρξε μια μικρή αλλαγή στις 12 Μαΐου στο πρόγραμμα της Β’ τάξης στα μαθήματα Βιολογία και Φιλοσοφία

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα ενδοσχολικών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, κάνοντας δεξί κλικ ΕΔΩ και επιλέγοντας «Αποθήκευση δεσμού ως…» ή «Αποθήκευση προορισμού ως…».
(Επίσης μπορείτε να δείτε στο Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016.)

Περισσότερα

Εξεταστέα ύλη Ενδοσχολικών
Μάιος – Ιούνιος 2016

Εξεταστέα ύλη Ενδοσχολικών </br>Μάιος – Ιούνιος 2016

Ενδοσχολικώς εξεταζόμενα μαθήματα όλων των τάξεων

Μπορείτε να «κατεβάσετε» την ύλη για τις εξετάσεις στα ενδοσχολικώς εξεταζόμενα μαθήματα, κάνοντας δεξί κλικ στον αντίστοιχο δεσμό για την Α’ τάξη, τη Β’ τάξη ή τη Γ΄ τάξη και επιλέγοντας ?Αποθήκευση δεσμού ως?? ή ?Αποθήκευση προορισμού ως??.

Περισσότερα

Εξεταστέα ύλη Ενδοσχολικών
Α.Ε.Π.Π. Μάιος – Ιούνιος 2016

Εξεταστέα ύλη Ενδοσχολικών </br>Α.Ε.Π.Π. Μάιος – Ιούνιος 2016

Εξεταστέα ύλη ενδοσχολικών απολυτήριων εξετάσεων 2016 για το μάθημα: Ανάπτυξη ΕΦφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Γ’ τάξη

2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος. 2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων. 2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου. 2.4.1 Δομή ακολουθίας. 2.4.2 Δομή Επιλογής. 2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε») 2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες. 2.4.5 Δομή Επανάληψης.

3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων =Προγράμματα 3.3 Πίνακες

6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ. 7.2 Τύποι δεδομένων. 7.3 Σταθερές. 7.4 Μεταβλητές. 7.5 Αριθμητικοί τελεστές. 7.6 Συναρτήσεις. 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις. 7.8 Εντολή εκχώρησης. 7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου. 7.10 Δομή προγράμματος.

8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής 8.1.1 Εντολή ΑΝ 8.2 Εντολές επανάληψης 8.2.1 Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ 8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ 8.2.3 Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες. 9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες. 9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες. 9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

Περισσότερα