Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 3ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 3ου ΓΕ.Λ. Ευόσμου αναθεωρήθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και εκπροσώπου του οικείου Δήμου, καθώς και με τη συμμετοχή του Προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, μετά από συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες ανά τμήμα.  Ο κανονισμός εγκρίθηκε από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Μπορείτε να δείτε εδώ τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας.